sk
Kurz SBS – typ S

O nás

MIKUŠ SECURITY vykonáva svoju hlavnú činnosť, bezpečnostnú službu, na základe licencie č. PS 000 998 vydanej KR PZ Trenčín a za svoje pôsobenie od roku 2004 na domácom trhu si získala množstvo spokojných klientov.  Aby mali klienti viacero služieb „pod jednou strechou“ rozhodli sme sa rozšíriť naše služby aj o poskytovanie upratovacích služieb a takisto aj veľmi dôležité súčasti každej spoločnosti, ktorá zamestnáva ľudí, ako sú Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a Požiarna ochrana.

- Strážna služba

Kurz SBS – typ S

- Kurzy SBS

- Upratovacie služby

- Požiarna ochrana

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci