sk

REFERENCIE

212, s. r. o., Bratislava

Poskytnutie organizačného zabezpečenia počas koncertu skupiny NO NAME v Trenčíne

Aarself Hulín, s. r. o., Hlohovec

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe zhybiek na prívodnom potrubí v Kráľovskom Chlmci

A BRILIANT, a. s., Bratislava

1. Zabezpečovanie ochrany osôb a majetku pri preprave
2. Zabezpečovanie ochrany osôb a majetku v predajniach Briliant Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Trnava, Prešov, Prievidza, Žilina

ACORD, s. r. o., Bratislava

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe autocentra FORSTINGER v Trenčíne

ALPINE SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri rekonštrukcii námestia v Bánovciach nad Bebravou

Arkádia TN, a. s., Trenčín

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe bytového domu v Trenčíne

Art film, n. o., Banská Bystrica

1. Zabezpečenie dohľadu nad verejným poriadkom a poskytnutie organizačného zabezpečenia počas sprievodných podujatí medzinárodného filmového festivalu ART FILM FEST
2. Zabezpečenie osobnej ochrany herečke Claudia Cardinale

Avion Alliance, s. r. o., Bratislava

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe Hangáru na letisku Piešťany

BSD FINANCE, s. r. o., Bratislava

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe čerpacej stanice SHELL Trenčín

DAG Slovakia, a. s., Prešov

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe supermarketu Tesco

DEALS MANAGEMENT, a. s. Trenčín

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe ihrísk pre futbalový klub AS Trenčín – Trenčín Ostrov

Diamantier, s. r. o., Trenčín

1. Poskytnutie organizačného zabezpečenia počas narodeninovej oslavy spoločnosti Diamantier, s. r. o. a organizačné zabezpečenie koncertu skupiny Hudba vesmírna v Trenčíne
2. Zabezpečovanie ochrany osôb a majetku pri preprave
3. Zabezpečovanie ochrany osôb a majetku v predajniach MIKUŠ DIAMONDS Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Trnava, Prešov, Prievidza, Žilina

Doprastav Export, s. r. o., Bratislava

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe rodinného domu
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe zariadenia sociálnych služieb Kajal
3. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe športovo-relaxačného centra Hangár v Turčianskych Tepliciach
4. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe oporných múrov železničnej trate Orechové
5. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe oporných múrov železničnej trate Trenčín
6. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe bioplynovej stanice v Šuranoch
7. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe diaľničného mosta v Likavke
8. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
9. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe diaľnice D1 Žilina – Bytčica

ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri geologickom prieskume mosta v Trenčíne

EXPO CENTER, a. s., Trenčín

1. Organizačné zabezpečenie činností a poriadku počas veľtrhov Záhradkár v Trenčíne
2. Organizačné zabezpečenie činností a poriadku počas viacerých výstav EXPO CENTER Trenčín

Final, s. r. o., Bratislava

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri prestavbe sídla firmy na Estónskej ulici v Bratislave
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe bytového domu na Estónskej ulici v Bratislave
3. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe AB PALAST na Račianskej ulici v Bratislave
4. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe polyfunkčného objektu v Pustých Úľanoch

FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a. s., Bratislava

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe mosta v Čadci
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe mosta v Holíči

GALA, s. r. o., Trenčín

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe bytového domu v Trenčíne
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe polyfunkčného objektu v Trenčíne

GOLDMAX PRO,  s. r. o., Uherské Hradište, ČR

Zabezpečovanie ochrany osôb a majetku pri preprave

Ingrid Pašteková, Trenčín

Poskytnutie organizačného zabezpečenia počas módnej prehliadky FACTORY FASHION SHOW v Trenčíne

Keraming, a. s., Trenčín

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe supermarketu Tesco Varín
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe parkoviska Kaufland v Trenčíne
3. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe výrobnej haly MTA v Bánovciach nad Bebravou
4. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe výrobnej haly Freudenberg Potvorice
5. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe čerpacej stanice SHELL Trenčín
6. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe výrobnej haly PORSCHE v Hornej Strede

KONTI, s. r. o., Bratislava

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe kompostárne pre Marius Pedersen
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe zariadenia sociálnych služieb Smolenice

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany Letného kúpaliska v Trenčíne

Mgr. art. Samuel Rihák, ArtD.

Zabezpečenie dohľadu nad verejným poriadkom a poskytnutie organizačného zabezpečenia počas kultúrneho podujatia na lodi v Bratislave

Mikuš Diamonds, s. r. o., Trenčín

Zabezpečenie ochrany osôb a majetku pri preprave

NIKOMI, s. r. o. Považany

Zabezpečovanie komplexného režimu ochrany v areáli spoločnosti NIKOMI – výrobné haly, sklady a kancelárske priestory

OravPit, s. r. o., Sihelné

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe prevádzky spoločnosti LIDL Trenčín

Proma, s. r. o., Bratislava

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe výrobnej haly Porsche v Hornej Strede
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe výrobnej haly HS Tec Dubnica nad Váhom

RBR betón, a. s., Žilina

Zabezpečenie strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany betonárky v Žiline

Saidler & Co. Property, s. r. o., Trenčín

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe sídla firmy v Trenčíne

STAVOKOV, spol. s r. o., Trenčín

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri rekonštrukcii mosta v Trenčíne
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe haly spoločnosti SPAREX Bánovce nad Bebravou

STRABAG, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Bratislava

1. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri rekonštrukcii mosta v Opatovej
2. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe rodinných domov Medové lúky Kolačín
3. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe spoločnosti STEEL SERVICE CENTER GONVAUTO v Nitre – priemyselný park JAGUAR LANDROVER
4. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe bytového domu SITKA Trenčín
5. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe Mosta Chocholná
6. Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe čističky odpadových vôd v Pruskom

TAKENAKA Europe GmbH, Bratislava

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe výrobného závodu AU OPTRONICS v Trenčíne

ÚSTREDIE PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BRATISLAVA

1. Detský domov pre maloletých bez sprievodu Horné Orechové – zabezpečenie komplexného režimu ochrany a doprovodná služba pri prevoze maloletých cudzincov
2. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Detva – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
3. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
4. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
5. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Krupina – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
6. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
7. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
9. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Púchov – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
10. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
11. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
12. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
13. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany
14. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava – zabezpečenie informačnej a strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany

W. O. C. H. SLOVAKIA, Blatné

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany ranča v Blatnom

TEMES, s. r. o., Trenčín

Zabezpečovanie ochrany osôb a majetku pri preprave

TRANSTAV TT, s. r. o., Trnava

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany pri výstavbe ihrísk pre futbalový klub AS Trenčín – Trenčín Ostrov

ZEDA BETON, a. s., Bratislava

Zabezpečenie strážnej služby vrátane komplexného režimu ochrany betonárky v Považskom Chlmci

Zerovia, s. r. o., Bratislava

1. Poskytnutie organizačného zabezpečenia počas módnej prehliadky
2. Poskytnutie organizačného zabezpečenia počas koncertu Adama Ďuricu
3. Poskytnutie organizačného zabezpečenia počas narodeninovej oslavy obchodného centra Laugaricio Trenčín
4. Poskytnutie organizačného zabezpečenia počas koncertu Peter Bič Projekt

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.