sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Služby bezpečnostného technika zabezpečujeme v súlade so Zákonom o BOZP č. 124/2006 Z. z.​ a vyhláškou č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti. Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti BOZP a vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty ​v rámci celého Slovenska.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.